Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů při užívání vyhlídkového posedu

"Chata Zastavčas"

I.Provozovatel: David Dobrovolný, IČO: 04130693

II. Popis: Prohlášení je výčtem základních povinností nájemce při užívání vyhlídkového posedu "Chata Zastavčas", jakož i dalších osob, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat. Posed je určen maximálně pro dvě osoby. Na vyhlídkový posed je z bezpečnostních důvodů zákaz dětem a provozovatel za jejich přítomnost nenese odpovědnost.

III. Bezpečnostní pokyny: Provozovatel stanovuje níže uvedené bezpečnostní pokyny týkající se užívání vyhlídkového posedu "Chata Zastavčas".

Prohlášení je automaticky odsouhlaseno každým návštěvníkem, který si vyzvedne z trezoru klíče od vyhlídkového posedu. Pouze osoby, které si vyzvednou klíče, mají přístup do posedu a mohou jej užívat..

Je povinné

• po příjezdu je povinnen se seznámit a řídit se provozním řádem, který je umístěn na posedu

• potvrdit, že nemáte žádné zdravotní problémy (problémy kardiologické, problémy se zrakem, epilepsie, závratě, náměsíčností a jiné které by mohly svým charakterem ohrozit váš pobyt) v čase rezervace ani v čase pobytu na posedu

• máte k dispozici v době užívání posedu plně nabitý telefon a přístroj ve stavu k použití

• uhasit všechny svícny, svíčky, oheň v krbu, v ohništi před spaním a nenechávat je bez dozoru

• předáte veškeré příslušenství, které jste převzali zpět odpovědné osobě provozovatele, jinak odpovídáte za škodu tím vzniklou

• oznámíte neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu užívání vyhlídkového posedu

Je zakázané

• kouřit uvnitř posedu i mimo něj v prostorách okolí vyhlídkového posedu

• házet nedopalky, nebo tomu podobné na terasu a skrze zábradlí

• používat jiná svítidla než jsou instalována (vyjma svítidel na baterie)

• zapojovat do zásuvek spotřebiče, které mají více než 1000W

• vstupovat do prostoru posedu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek

• vnášet na posed hodnotné movité věci, pouze movité věci nezbytné pro jeho návštěvu

• vstup osobám mladších 15 let

Nepříznivé počasí

• V případě nepříznivého počasí v průběhu pobytu (silná bouřka, silný vítr...), kdy meteorologická předpověď informuje o velmi nepříznivém počasí a rychlosti či nárazech větru více než 90 km/hod, bude pronajímatel nájemce varovat (formou SMS zaslané na telefonní číslo uvedené nájemcem) a pokud nájemce neuposlechne varování o nepříznivém počasí prohlašuje, že noc na posedu stráví na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

• Nájemce a osoby, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat, berou na vědomí, že vyhlídkový posed není stavebně technicky způsobilý k užívání ve velmi nepříznivém počasí, které je předmětem varování pronajímatele dle předchozí odrážky těchto pokynů, a že při pobytu ve vyhlídkovém posedu ve velmi nepříznivém počasí hrozí riziko vzniku škod na majetku a zdraví, včetně rizika úmrtí.

Bezpečnostní telefon provozovatele v případě okamžité potřeby / nehody: tel č. +420 774 700 363

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů "Chata Zastavčas" zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty "Chata Zastavčas" v rámci registrace při rezervaci v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek https://www.chatazastavcas.cz. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při rezervaci a při nákupu dárkových poukazů, kterými jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník rezervací na stránkách https://www.chatazastavcas.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi "Chata Zastavčas" a ty dále nejsou poskytovány žádným dalším stranám.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit rezervaci a nákup voucheru je možný pouze v hotovosti po dohodě na adrese kanceláře provozovatele vyhlídkového posedu "Chata Zastavčas".

Návštěvníci berou na vědomí, ze venkovní prostor je z důvodu bezpečnosti monitorován.

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů také prostřednictvím e-mailové adresy info@chatazastavcas.cz. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání veškerých osobních údajů z databáze provozovatele vyhlídkového posedu "Chata Zastavčas".

Platba a storno podmínky

Storno podmínky ubytování na vyhlídkovém posedu Chata Zastavčas.

v případě, že nejsou dohodnuty individuálně:

  1. do 30 dnů před příjezdem vracíme 100% ze zaplacené částky za ubytování
  2. 29 - 14 dní před příjezdem vracíme 50% ze zaplacené částky za ubytování
  3. 13 - 5 dní před příjezdem vracíme 25% ze zaplacené částky za ubytování
  4. méně jak 4 dni před příjezdem vracíme 0% ze zaplacené částky za ubytování

Při změně termínu do 14 dní před příjezdem je platba platná u nového termínu.

Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit nebo zkrátit pobyt. V tomto případě bude navráceno 100% částky za zrušené dny pobytu a to do 7 dnů na bankovní účet.

Při vyzvednutí klíče od chaty z trezoru nájemce nemovitosti automaticky souhlasí s úhradou případných škod na vyhlídkovém posedu.